Lokaal Brood: De kracht van het verhaal

Lokaal Brood is een PWO (praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek) van HOGENT. Op verschillende manieren worden de succesfactoren onderzocht die bijdragen tot een duurzaam korte keten brood initiatief.

Het onderzoek heeft als doel om meerwaarde te creëren. Meerwaarde voor de landbouwer, die een eerlijke prijs voor zijn product ontvangt. Meerwaarde voor de molenaar, wiens ambacht weer in de kijker wordt geplaatst. Meerwaarde voor de warme bakker, die grote concurrentie ondervindt van de lange keten. En ook meerwaarde voor de consument, die een hoogstaand kwalitatief product op zijn bord krijgt, afkomstig van eigen bodem!

De weersomstandigheden van afgelopen zomer zullen we ons allemaal herinneren als historisch slecht. Ook op vlak van graanteelt en -kwaliteit heeft de overvloedige regen gezorgd voor een ondermaatse oogst op vele locaties.

Bij de landbouwers binnen de Lokaal Brood-initiatieven viel de opbrengst nog best mee. Dat heeft te maken met enerzijds de regio, niet elke plaats in België kreeg evenveel regen te verwerken. Maar anderzijds heeft dit ook te maken met hun precisie op vlak van het oogstmoment. Daarnaast leverde ook de bakkwaliteit mooie resultaten op.

Niet alle landbouwers hebben echter dit geluk gehad.  Bij een tegenvallende oogst zal de landbouwer binnen de lange keten voor dezelfde inspanning, zorg en toewijding aan zijn teelt, weinig tot geen meerwaarde genereren. Dit bewijst nog maar eens dat het beroep van landbouwer risico’s inhoudt, waarvan de consument zich helemaal niet bewust is. Daarom is transparantie doorheen de broodketen zeer belangrijk. Zo zal er meer waardering komen voor het ambacht.

Het Lokaal Brood-initiatief kan een opportuniteit zijn voor de landbouwer om een goede band met de verwerker van zijn primair product op te bouwen. Wanneer hij goed communiceert  over zijn prijsvorming en teeltrisico’s , komt zo een groter respect tot stand. Er is niet langer sprake van het verwerken van anonieme grondstoffen, maar een meer persoonlijk product met een verhaal. Dit verhaal doordragen tot aan de consument, maakt het eindproduct echt uniek.

Binnen het PWO onderzoek ‘Lokaal Brood’ (HOGENT) werd de invloed van “het verhaal” op de smaakervaring van brood onderzocht. 93 proefpersonen kregen sneetjes brood voorgeschoteld met telkens een ander verhaal erbij. En wat blijkt? De lokale herkomst en de eerlijke prijs voor de landbouwer blijken sterk door te wegen in de appreciatie van het brood. Verrassend wel, omdat het product op zich ook al een sterke waardering kon genieten.

Kortom, een warme ambachtelijke bakker die betrokken is bij een korte keten initiatief en inzet op het brengen van dit verhaal, versterkt de smaakervaring bij zijn klanten. Met andere woorden, weten van de korte keten, geeft meer smaak aan ons eten!

Je kan het Lokaal Brood-initiatief steeds verder mee volgen via https://lokaalbrood.be/