Verkooppunten

 • Steunpunt Korte Keten

  Je hebt een land- of tuinbouwbedrijf. Je wil uitbreiden maar omwille van de vereisten van ruimtelijke ordening of van de milieuwetgeving kan of mag dit niet. Je wenst een eerlijke prijs voor je eigen producten en je bent op zoek naar meer sociale contacten. Je zoon of dochter willen meestappen in het bedrijf en je dient dus een bijkomend inkomen te verwerven,…

  In dergelijke gevallen kan de uitbouw van een thuisverkoop een mogelijk antwoord zijn.

  Voor het Steunpunt Hoeveproducten is de uitbouw van een thuisverkoop een bijkomende economische activiteit op het bedrijf die goed doordacht dient te gebeuren. Het Steunpunt wil je helpen bij het nemen van een dergelijke beslissing en wil je bijstaan bij de opstart en de uitbouw van je thuisverkoop. Wens je meer info? Neem een kijkje op onze website www.steunpuntkorteketen.be, stuur een mailtje naar steunpuntkorteketen@ons.be of contacteer ons via 016/24 39 54.

 • BioForum

  BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding. Ze vertegenwoordigen in Vlaanderen ongeveer 1000 biologische ondernemers: producenten, verwerkers, verkooppunten en foodservices. BioForum doet aan belangenverdediging en dienstverlening voor de biologische ondernemers, werkt aan de groei van de sector en communiceert naar het grote publiek over bio.

  http://www.bioforumvlaanderen.be/

 • CSA-netwerk

  CSA is gebaseerd op het principe dat de oogst en de kosten gedeeld worden met de consument. De consument koopt in het begin van het seizoen een oogstaandeel en krijgt hiermee een deel van de opbrengsten van het bedrijf, goed voor eigen gebruik. De consument staat dus mee in voor de oogstrisico’s. CSA bedrijven doen ook vaak aan zelfoogst of werken met pakketsystemen. 

  CSA netwerk VZW is een netwerk van boerderijen die werken vanuit de ideeën van Community Supported Agriculture. 

  Meer info: www.csa-netwerk.be

 • Voedselteams vzw

  Voedselteams organiseert de directe verkoop van duurzame streek- en seizoensvoeding. Daartoe bouwen ze aan een netwerk van lokale voedselteams en duurzame producenten. Dit is de meest tastbare en gekende bijdrage aan regionale voedselsystemen. Ze zijn georganiseerd per provincie. In elk provincie organiseren en ondersteunen ze netwerken van boeren en lokale teams. In die netwerken werken ze aan maatschappelijke activering, sociaal-culturele beleving en vorming. Dit is het basiswerk van de sociaal-culturele beweging.Voedselteams is een beweging die zich richt op drie centrale thema's: de korte keten, voedselsoevereniteit en stedelijke voedselstrategieën. Meer info: http://www.voedselteams.be 

 • Vlaamse Overheid dept. Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

  Met haar doelgroepenbeleid wil het departement Leefmilieu, Natuur en Energie de aandacht voor het leefmilieu ingang doen vinden in alle geledingen van de maatschappij. Een belangrijke doelgroep met een groot potentieel voor leefmilieu is de landbouwsector. Een duurzame landbouw met aandacht voor sociale, ecologische  en economische waarden staat centraal in het beleid, drie elementen waarin  de korte keten een groot potentieel heeft. Als partner in het Strategisch Plan Korte Keten waakt het departement over de invulling van het begrip duurzaamheid in de korte keten.

  Meer informatie rond het doelgroepenbeleid van LNE vindt u op www.lne.be/doelgroepen.

 • Vlaamse Overheid dept. Duurzame Landbouwontwikkeling (DLV)

  De Vlaamse overheid wil de korte keten ondersteunen en stimuleren. Hiervoor werd in nauwe samenwerking met de sector een strategisch plan voor de korte keten opgesteld. Dit plan werd gelanceerd op 12 oktober 2011.

  In het strategische plan korte keten wordt gezocht naar een oplossing voor de knelpunten in de korte keten. Het plan heeft de ambitie om actoren te ondersteunen en te stimuleren om in de korte keten actief te zijn. Meer info over de korte keten en het Strategisch Plan Korte Keten vind je op de website

 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw

  Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC en is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven bij het inslaan van een nieuwe richting. De consulenten van het Innovatiesteunpunt hebben een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van bedrijven die stappen zetten op het vlak van innovatie. Of je nu vragen hebt rond de strategie voor je bedrijf of rond het energiemanagement op je bedrijf, ideeën hebt voor technische innovaties of misschien wel iets heel nieuws in je achterhoofd hebt…

  Contactpersoon Korte Keten: Patrick Pasgang, patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be

  Meer info: www.innovatiesteunpunt.be